Dansimprovisatie en dansexpressie

Dansimprovisatie en dansexpressie

'Awareness in the movement, making decisions in the moment'

Je eigen beweging als ingang tot creativiteit en dansontwikkeling.  Je traint je dansvaardigheden, lichaamsbewustzijn en de verbinding tussen beleving en beweging.
Je vergroot je creativiteit, de zeggingskracht van je eigen beweging en leert het samenspel met andere dansers kennen. Alles wat je inspireert draagt bij tot je dans als je het belichaamt, laat vorm krijgen door je lichaam.

Ontdek de verbinding tussen lichaam, associaties, gevoelens, herinneringen, omgeving, muziek, beelden, stilte, natuur, .....

Activiteiten:

Zie 'Aanbod'

Modules:

Lichaamsbewustzijn in beweging

Je kunt jezelf waarnemen van buitenaf, bv in een spiegel. Je kunt jezelf ook van binnenuit waarnemen. In deze module staat de tweede manier centraal.
De basis voor deze lessen is Release-techniek, een danstechniek die gebaserd is op het loslaten van onnodige spanningen. Dit heeft als effect dat je de beweging die er van nature in je lichaam aanwezig is meer toelaat en gaat waarnemen. Zo kom je tot de, anatomische gezien, meest efficiente manier van bewegen. Je geeft jezelf de ruimte die je nodig hebt en je danstechniek verbetert op een organische manier.
Gerichte aandacht, in rust en beweging, voor bv lichaamsdelen, lichaamssystemen en adem maakt dat je de levendigheid van je lichaam steeds meer leert kennen. Ontdek je lichaam als een bron voor heel eigen bewegingen. Je gaat deze minder veroordelen en zo sta je versteld van je eigen fysieke mogelijkheden.

Beleving en beweging

Je doet in je leven veel ervaring op: grote, kleine, bewuste en onbewuste. Ze liggen opgeslagen in verschillende lagen van je belevingswereld zoals je beeldenrijk, gevoelswereld, je lichaam en je gedachten. Samen vormen ze een bron van inspiratie voor je bewegingen. Ook maken ze je bewegingen krachtiger en meer uitgesproken. De wisselwerking tussen beweging en dat wat je erin beleeft maakt dat je op een speelse manier steeds meer expressie geeft aan jouw authentieke beweging. In de lessen gebruiken we bv muziek, plaatjes, gedichten, je lichaam en andere dansers als ingang om deze innerlijke bewogenheid te leren kennen in al zijn  variaties.

Contact improvisatie 

Het spel met de zwaartekracht: val naar beneden, val omhoog, val met de beweging mee. Ondersteund door de omgeving: de grond, de muur en andere dansers. Steve Paxton en Nancy Starck-Smith e.a. hebben rond 1970 in de VS de basis gelegd voor contact improvisatie. Nu wordt het ook in Europa veel beoefend. Bewegen vanuit gewichtsverplaatsing, waarbij je het contactvlak met de vloer of de andere danser volgt. Je maakt geen plan, je volgt de flow en de impuls van de beweging.Soms wordt  er met vaste bewegingsvormen gewerkt om bepaalde bewegingsprincipes te leren kennen, zoals vloerwerk, lifts en spiralen. Contact improvisatie is een avontuurlijke dansstijl. Het is bovendien een goede fysieke training voor lichaamsbewustzijn, flexibiliteit en geaardheid.

Compositie vanuit improvisatie

Je leert hoe je vanuit je eigen beweging danscomposities kunt maken. Hierbij komen twee benaderingen aan bod:

  1. Van improvisatie tot herhaalbare danscombinatie.
    We spelen met de mogelijkheden van een thema in beweging. Vervolgens besteden we veel aandacht aan het 'ambacht' om hiermee uitgesproken danscombinaties te maken. Centraal staan creativiteit, lichaamsgeheugen en zeggingskracht.
  2. Geimproviseerde composities.
    De dansers staan op de vloer, je begint, er ligt niets vast. In de eerste  seconden word het thema al zichtbaar. Je ontwikkelt terwijl je danst je waarnemingsvermogen voor het geheel. Je wordt je bewust van de keuzes die jij maakt en die een geimproviseerde compositie interessant maken: Versterk je met je bewegingen wat er al is of breng je wat nieuws in? Zorg je voor contrast of juist meer eenheid? Doe je iets of laat je het?
    Om deze module te volgen is het aan te raden  om enigszins vetrouwd te zijn met dansimprovisatie. Dit kan bijvoorbeeld door eerst een of meerdere andere modules te volgen.